Rozdział 2. Elementy psychologii w zarządzaniu oraz wybrane aspekty komunikacji społecznej (ebook)

Rozdział 2. Elementy psychologii w zarządzaniu oraz wybrane aspekty komunikacji społecznej (ebook)