Rozdział 2. Elementy psychologii w zarządzaniu oraz wybrane aspektykomunikacji społecznej (ebook)

16,50 

Symbol: 76-0664-6
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Doroty Mocarskiej

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno – społeczna, t.1
Opis produktu:
2.1. Kierowanie konfliktem
2.2. Wspieranie podwładnych w radzeniu sobie ze stresem

2.3. Patologie w organizacji – przyczyny, przejawy, zapobieganie i zwalczanie

2.4. Komunikacja perswazyjna w kierowaniu

2.5. Komunikowanie się w Policji

2.6. Kontakty z przedstawicielami środków masowego przekazu