Rozdział 2. Odpowiedzialność Policji jako władzy publicznej za szkody wyrządzone przy ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego (ebook)

15,00 

Wynagradzanie szkód wyrządzonych w związku z działaniami Policji w ramach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Mieczysław Goettel

Opis

Rozdział 2
Odpowiedzialność Policji jako władzy publicznej za szkody wyrządzone przy ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego
2.1. Koncepcja odpowiedzialności władzy publicznej — zagadnienia ogólne
2.2. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej
2.3. Specyfika przesłanek odpowiedzialności za szkody wyrządzone działaniami Policji
2.4. Zasady oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności
2.5. Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanego
2.6. Roszczenia regresowe Skarbu Państwa
2.7. Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej według przepisów szczególnych
2.8. Wynagradzanie szkód wyrządzonych w związku z działaniami podmiotów wspomagających działania Policji

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-803–7