Rozdział 2 Produkcja alkoholu (legalna i nielegalna) i jego konsumpcja w ujęciu historycznym (ebook)

Rozdział 2 Produkcja alkoholu (legalna i nielegalna) i jego konsumpcja w ujęciu historycznym (ebook)

9,00 

Nielegalna produkcja alkoholu. Problematyka prawno-kryminalistyczna

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Edyta Mucha (ORCID 0000-0003-2629-8936)

Opis

Nielegalna produkcja alkoholu. Problematyka prawno-kryminalistyczna

Rozdział 2
Produkcja alkoholu (legalna i nielegalna) i jego konsumpcja w ujęciu historycznym
2.1. Historia produkcji alkoholu w czasach prehistorii i starożytności
2.2. Wyrób napojów alkoholowych w średniowieczu
2.3. Produkcja napojów alkoholowych w nowożytności
2.4. Wytwarzanie alkoholu w czasach współczesnych
2.5. Współczesne rozmiary i tendencje nielegalnej produkcji alkoholu w Polsce