Rozdział 20. Cyberprzestępczość (ebook)

Rozdział 20. Cyberprzestępczość (ebook)

5,97 

20.1. Polityka bezpieczeństwa informatycznego

20.2. Wstęp do kryptografi i i podpisu elektronicznego

20.3. Przestępczość komputerowa

20.4. Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych

20.5. Ślady i dowody cyfrowe

20.6. Uzyskiwanie informacji z Internetu

20.7. Profilaktyka w zakresie cyberprzestępczości

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2. Wydanie II
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Zbigniewa Mikołajczyka, Magdaleny Zubańskiej
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie