Rozdział 22. Doskonalenie zawodowe policjantówz zakresu szkolenia strzeleckiego (ebook)

Rozdział 22. Doskonalenie zawodowe policjantówz zakresu szkolenia strzeleckiego (ebook)

5,97 

22.1. Szkolenie strzeleckie jako element systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego w polskiej Policji

22.2. Warunki oraz zasady bezpiecznego i skutecznego

posługiwania się bronią palną

22.3. Broń palna na wyposażeniu polskiej Policji

22.4. Organizacja szkoleń strzeleckich w Policji

22.5. Nadzór nad przyznawaniem, wydawaniem i posiadaniem broni palnej w Policji

22.6. Doskonalenie umiejętności strzeleckich

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2. Wydanie II
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Zbigniewa Mikołajczyka, Magdaleny Zubańskiej
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie