Rozdział 24. Wybrane zagadnienia technik interwencji (ebook)