Rozdział 24. Wybrane zagadnienia technik interwencji (ebook)

5,97 

24.1. Podstawy prawne i faktyczne stosowania technik interwencji w kontekście podstawowych definicji i pojęć

24.2. Wykorzystanie dźwigni transportowych

24.3. Praktyczne zastosowanie chwytów atakujących

24.4. Zakładanie kajdanek

24.5. Praktyczne wykorzystanie pałki wielofunkcyjnej typu tonfa oraz pałki teleskopowej

24.6. Stosowanie obron przed obchwytami

24.7. Wykorzystanie w praktyce policyjnej uderzeń i kopnięć

24.8. Obrona przed atakiem niebezpiecznym narzędziem przy użyciu siły fizycznej, pałki służbowej, broni palnej

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2. Wydanie II
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Zbigniewa Mikołajczyka, Magdaleny Zubańskiej
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie