Rozdział 25. Promocja zdrowia (ebook)

5,97 

25.1. Prozdrowotna aktywność fizyczna jako element przygotowania zawodowego w Policji

25.2. Konstruktywne formy wypoczynku oraz profi laktyka urazów, zmęczenia i stresu wynikających z pełnienia służby

25.3. Znaczenie stylu życia policjantów dla ich zdrowia i sprawności fizycznej

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienia praktyki policyjnej, t. 2. Wydanie II
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Zbigniewa Mikołajczyka, Magdaleny Zubańskiej
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie