Rozdział 3. Etiologia zjawiska sprzedajności (ebook)

Rozdział 3. Etiologia zjawiska sprzedajności (ebook)

7,69 

Opis

Opis produktu:

Sprzedajność funkcjonariusza Policji. Aspekty normatywne i kryminologiczne

3.1. Refleksje na temat definicji sprzedajności

3.2. Przyczyny sprzedajności

3.3. Sprzedajność w świetle teorii kryminologicznych

3.3.1. Kryminologia pozytywistyczna

3.3.2. Kryminologia antynaturalistyczna

3.3.3. Kryminologia neoklasyczna

3.3.4. Podsumowanie

3.4. Media a zjawisko sprzedajności funkcjonariusza Policji

Po wprowadzeniu Czytelnika w zagadnienia prawne zjawiska sprzedajności, w rozdziale trzecim przedstawiona została terminologia i zakresy znaczeniowe takich pojęć, jak sprzedajność, łapownictwo, korupcja. Kontekst dla późniejszych rozważań zostaje uzupełniony przez omówienie przyczyn zjawiska sprzedajności. W rozdziale tym dokonano ponadto przeglądu teorii kryminologicznych. Zaprezentowane zostały podstawowe nurty kryminologii pozytywistycznej, antynaturalistycznej i neoklasycznej. W pracy scharakteryzowano także znaczenie mediów w zakresie prezentowania zjawiska sprzedajności i kształtowania w tym względzie postaw społecznych.