Rozdział 3. Organizacja i zarządzanie (ebook)

16,50 

Symbol: 76-0664-6
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Doroty Mocarskiej

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno – społeczna, t.1

Opis produktu:

3.1. Wprowadzenie do problematyki kierowania i zarządzania

3.2. Organizacja instytucji

3.3. Kierowanie jako proces decyzyjny

3.4. Przywództwo i dynamika procesów grupowych

3.5. Zarządzanie zasobami ludzkimi

3.6. Kierowanie zmianą i rozwojem organizacji

3.7. Planowanie strategiczne

3.8. Zarządzanie wizerunkiem

3.9. Zarządzanie jakością

3.10. Wybrane zagadnienia organizacji i realizacji doskonalenia zawodowego