Rozdział 4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Policji (ebook)

15,00 

Wynagradzanie szkód wyrządzonych w związku z działaniami Policji w ramach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Mieczysław Goettel

Opis

Rozdział 4
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Policji
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. System odpowiedzialności majątkowej policjantów
4.3. Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-803–7