Rozdział 4. Przeciwdziałanie zjawisku sprzedajności funkcjonariuszy Policji (ebook)

Rozdział 4. Przeciwdziałanie zjawisku sprzedajności funkcjonariuszy Policji (ebook)

7,69 

Opis

Opis produktu:

Sprzedajność funkcjonariusza Policji. Aspekty normatywne i kryminologiczne

4.1. Uwagi wprowadzające

4.2. Perspektywa prawna przeciwdziałania sprzedajności

4.3. Możliwości usprawnienia działań instytucjonalnych w zakresie przeciwdiałania sprzedajności

4. Perspektywa edukacyjna przeciwdziałania sprzedajności

W rozdziale czwartym zostały wskazane sposoby przeciwdziałania zjawisku sprzedajności funkcjonariuszy Policji. Zagadnienie przeciwdziałania ujęte zostało z perspektyw prawnej, organizacyjnej i edukacyjnej. W tym aspekcie monografia ma charakter interdyscyplinarny, zostały tu bowiem wskazane także pozaprawne aspekty przeciwdziałania sprzedajności, w tym zarówno kształtowanie postaw etycznych i moralnych funkcjonariuszy, jak i kwestie związane z potrzebą wdrażania nowoczesnych mechanizmów zarządzania, pozwalających na kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań. W monografii zostały zaakcentowane problemy odpowiedzialnej i rzetelnej edukacji funkcjonariuszy Policji, a także problematyka upowszechniania wiedzy obywateli na temat zagrożeń i konsekwencji działań korupcyjnych i właściwych standardów postępowania w celu kształtowaniu przejrzystości życia publicznego.