Rozdział 4. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego (ebook)

Rozdział 4. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego (ebook)

16,50 

Symbol: 76-0664-6
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Doroty Mocarskiej

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno – społeczna, t.1

Opis produktu:

4.1. Ochrona danych osobowych

4.2. Zgromadzenia i imprezy masowe

4.3. Sytuacja prawna cudzoziemców w RP

4.4. Reglamentacja broni i amunicji

4.5. Ochrona osób i mienia