Rozdział 5. Diagnoza obecnego stanu kształcenia online w zakresie bezpieczeństwa publicznego (ebook)

Rozdział 5. Diagnoza obecnego stanu kształcenia online w zakresie bezpieczeństwa publicznego (ebook)

9,00 

Wybrane problemy kształcenia online z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Monika Hejduk

Opis

5. Diagnoza obecnego stanu kształcenia online w zakresie bezpieczeństwa publicznego
5.1. Analiza i ocena funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego
5.2. Analiza potrzeby rozwoju e-learningu
5.3. Ocena doświadczeń e-learningu w zakresie bezpieczeństwa publicznego
5.4. Wnioski z diagnozy

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-799-3