Rozdział 5 NADZÓR PRZEŁOŻONYCH NAD POZYSKIWANIEM OSOBOWYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI I WSPÓŁPRACĄ Z NIMI (ebook)

7,00 

5.1. Pojęcie, cel i rodzaje nadzoru

5.2. Funkcje i zasady nadzoru

5.3. Sposoby i środki sprawowania nadzoru

5.4. Kontrolowanie i ocenianie w ramach nadzoru

5.5. Kryteria skutecznego nadzoru

5.6. Zakres nadzoru