Rozdział 5. Wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego (ebook)

Rozdział 5. Wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego (ebook)

3,41 

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego, t. 4. Dokumenty i pisma procesowe w pragmatyce służbowej
wybór i redakcja: Dorota Mocarska
Szczytno 2019