Rozdział 5. Wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego (ebook)

Rozdział 5. Wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego (ebook)

16,50 

Symbol: 76-0664-6
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Doroty Mocarskiej

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno – społeczna, t.1
Opis produktu:
5.1. Ogólne postępowanie administracyjne

5.2. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń

5.3. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków

5.4. Administracyjne postępowanie wykonawcze