Rozdział 6. Postępowanie w sprawach o wykroczenia (ebook)

16,50 

Symbol: 76-0664-6
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Doroty Mocarskiej

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno – społeczna, t.1

Opis produktu:

6.1. Nadzór nad czynnościami wyjaśniającymi

6.2. Oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

6.3. Nadzór nad środkami zaskarżenia