Rozdział 6. Zagrożenia, kierunki reform i perspektywy rozwoju mediacji — próba analizy systemowej (ebook)

Mediacja w dochodzeniach policyjnych. Perspektywa teoretyczna i praktyczna
Autor: Agnieszka Choromańska