Rozdział 7 Nielegalna produkcja alkoholu w świetle badań akt spraw sądowych (ebook)

Rozdział 7 Nielegalna produkcja alkoholu w świetle badań akt spraw sądowych (ebook)

9,00 

Nielegalna produkcja alkoholu. Problematyka prawno-kryminalistyczna

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Edyta Mucha (ORCID 0000-0003-2629-8936)

Opis

Nielegalna produkcja alkoholu. Problematyka prawno-kryminalistyczna

Rozdział 7
Nielegalna produkcja alkoholu w świetle badań akt spraw sądowych
7.1. Wybrane zagadnienia prawne przestępstwa
nielegalnej produkcji alkoholu
7.1.1. Kwalifikacja prawna czynu
7.1.2. Czas trwania postępowania przygotowawczego i sądowego
7.1.3. Jednostka organizacyjna prowadząca postępowanie przygotowawcze i sądowe
7.1.4. Źródło informacji o przestępstwie
7.1.5. Koszty postępowania sądowego, ekspertyz oraz zniszczenia substancji
7.1.6. Utylizacja substancji powstałej w wyniku nielegalnej produkcji alkoholu
7.1.7. Prawnokarna reakcja państwa wobec sprawców
7.2. Kryminologiczne aspekty przestępstwa nielegalnej produkcji alkoholu
7.2.1. Rozmiary produkcji, czas i miejsce przestępstw
7.2.2. Przyczyny nielegalnej produkcji alkoholu
7.2.3. Dane osobopoznawcze sprawców
7.3. Kryminalistyczne aspekty zjawiska nielegalnej produkcji alkoholu
7.3.1. Taktyka i technika popełnienia przestępstwa
7.3.2. Taktyka i technika dochodzenia przestępstwa