Rozdział 7. Organizacja logistycznego zabezpieczenia jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. Świadczenia osobiste, świadczenia rzeczowe – proces ich realizacji w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryz (ebook)

Rozdział 7. Organizacja logistycznego zabezpieczenia jednostki organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. Świadczenia osobiste, świadczenia rzeczowe – proces ich realizacji w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryz (ebook)

5,12