Rozdział 7. Straż miejska/gminna w służbie społeczności lokalnej (bezpieczeństwo i porządek publiczny) (ebook)

Rozdział 7. Straż miejska/gminna w służbie społeczności lokalnej (bezpieczeństwo i porządek publiczny) (ebook)

3,00 

Opis

Profilaktyka bezpieczeństwa

CZĘŚĆ II. AKTYWNOŚĆ WYBRANYCH PODMIOTÓW W PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKOM ZAGRAŻAJĄCYM BEZPIECZEŃSTWU LUDZI I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Rozdział 7. Straż miejska/gminna w służbie społeczności lokalnej (bezpieczeństwo i porządek publiczny)