Rozdział 7. Wybrane zagadnienia z prawa karnego procesowego (ebook)

Rozdział 7. Wybrane zagadnienia z prawa karnego procesowego (ebook)

16,50 

76-0664-6 Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno – społeczna, t.1
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Doroty Mocarskiej

 

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno – społeczna, t.1
Opis produktu:
7.1. Zasady procesowe. Przesłanki procesowe a praktyczne aspekty podejmowania decyzji w zakresie wszczęcia lub zakończenia procesu karnego7.2. Uczestnicy postępowania karnego – wybrane zagadnienia praktyczne7.3. Praktyczne aspekty wykorzystywania w procesie karnym wybranych dowodów

7.4. Wybrane aspekty stosowania środków przymusu procesowego

7.5. Praktyczne aspekty rozwiązań o charakterze konsensualnym

7.6. Nadzór procesowy nad postępowaniem przygotowawczym

7.7. Postępowania szczególne