Rozdział 8. Wybrane elementy kryminologii i profilaktyki społecznej (ebook)

16,50 

76-0664-6 Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno – społeczna, t.1
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Doroty Mocarskiej

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno – społeczna, t.1

Opis produktu:

8.1. Wstęp do kryminologii

8.2. Wybrane zagadnienia patologii społecznych

8.3. Podstawy wiktymologii

8.4. Zapobieganie przestępczości

8.5. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

8.6. Metodyka działań profilaktycznych

8.7. Kształtowanie przestrzeni obronnej