Rozdział 9. Pragmatyka służbowa (ebook)

16,50 

76-0664-6 Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno – społeczna, t.1
Pod redakcją naukową: Marka Fałdowskiego, Doroty Mocarskiej

Opis

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka prawno – społeczna, t.1

Opis produktu:

9.1. Kontrola i nadzór nad działalnością Policji

9.2. Kształtowanie stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji

9.3. Sprawy osobowe funkcjonariuszy Policji

9.4. Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji

9.5. Gospodarowanie finansami i zasobami rzeczowymi w Policji

9.6. Bezpieczeństwo i higiena służby

9.7. Korpus służby cywilnej w jednostkach organizacyjnych Policji

9.8. Ochrona praw człowieka w służbie funkcjonariusza Policji