Rozdział 9. Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (ebook)

Rozdział 9. Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych (ebook)

3,00 

Opis

Profilaktyka bezpieczeństwa

CZĘŚĆ II. AKTYWNOŚĆ WYBRANYCH PODMIOTÓW W PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKOM ZAGRAŻAJĄCYM BEZPIECZEŃSTWU LUDZI I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Rozdział 9. Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych