Rozdział 9 Przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnej produkcji alkoholu — wybrane zagadnienia (ebook)

Rozdział 9 Przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnej produkcji alkoholu — wybrane zagadnienia (ebook)

9,00 

Nielegalna produkcja alkoholu. Problematyka prawno-kryminalistyczna

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Edyta Mucha (ORCID 0000-0003-2629-8936)

Opis

Nielegalna produkcja alkoholu. Problematyka prawno-kryminalistyczna

Rozdział 9
Przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnej produkcji alkoholu — wybrane zagadnienia
9.1. Uprawnienia organów ścigania w zakresie przeciwdziałania zjawisku nielegalnej produkcji alkoholu
9.2. Współpraca organów ścigania i instytucji państwowych w zakresie zwalczania zjawiska nielegalnej produkcji alkoholu
9.3. Inicjatywy podejmowane przez organy państwowe i organizacje społeczne zmierzające do przeciwdziałania zjawisku nielegalnej produkcji alkoholu