Rozdział 9. Przygotowania do objęcia militaryzacją jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji – na przykładzie KWP zs. w Radomiu (ebook)

Rozdział 9. Przygotowania do objęcia militaryzacją jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji – na przykładzie KWP zs. w Radomiu (ebook)

6,00