Rozdział I. Zagadnienia ogólne (ebook)

Rozdział I. Zagadnienia ogólne (ebook)

8,00 

Środki przymusu bezpośredniego. Tom I. Wspólna regulacja

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ireneusz Kobus

Opis

Rozdział I. Zagadnienia ogólne
1. Wprowadzenie do rozdziału
2. Możliwości wykorzystania orzeczeń sądów i piśmiennictwa
2.1. Orzecznictwo
2.2. Piśmiennictwo
3. Pominięte treści u.ś.p.b.
3.1. Zakres zastosowania u.ś.p.b.
3.2. Zmiany u.ś.p.b.
4. Treści u.ś.p.b. uwzględnione pośrednio
4.1. Katalog ś.p.b.
4.2. Podstawowy podział ś.p.b.
4.3. Podstawowe działania i przypadki
4.4. Uprawnieni do użycia lub wykorzystania ś.p.b.
5. Treści u.ś.p.b. uwzględnione bezpośrednio
5.1. Szczególne przypadki użycia lub wykorzystania ś.p.b.
5.1.1. Użycie prewencyjne ś.p.b.
5.1.2. Wykorzystanie ś.p.b. wobec zwierzęcia
5.2. Decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
5.2.1. Regulacje u.ś.p.b.
5.2.2. Niezbędne obliczenia
5.2.3. Zestawienie zbiorcze
5.3. Podstawowe reguły postępowania
5.3.1. Regulacja u.ś.p.b.
5.3.2. Poszczególne reguły
5.3.3. Przesłanki i zachowania
6. Podsumowanie rozdziału
7. Tabele
Tabela nr I/1. Użycie prewencyjne i wykorzystanie ś.p.b. wobec zwierzęcia
Tabela nr I/2. SW — decydujący o użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
Tabela nr I/3. Policja — decydujący o użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
Tabela nr I/4. SG — decydujący o użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
Tabela nr I/5. ŻW i WOP — decydujący o użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
Tabela nr I/6. ABW, KS, SMA — decydujący o użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
Tabela nr I/7. CBA, SKW, SOP i BOR — decydujący o użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
Tabela nr I/8. Pozostali — decydujący o użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
Tabela nr I/9. Podsumowanie decyzji o użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
Tabela nr I/10. Reguły postępowania — art. 9 u.ś.p.b.
Tabela nr I/11. Podstawowe reguły postępowania
Tabela nr I/12. Zestawienie końcowe rozdziału I

 

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-760-3