Rozdział II. Podstawowe działania i zawarte w nich przypadki a ś.p.b. (ebook)

8,00 

Środki przymusu bezpośredniego. Tom I. Wspólna regulacja

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ireneusz Kobus

Opis

Rozdział II. Podstawowe działania i zawarte w nich przypadki a ś.p.b.
2. Poszczególne przyporządkowania
2.1. Siła fi zyczna
2.2. Kajdanki
2.3. Kaftan bezpieczeństwa
2.4. Pas obezwładniający
2.5. Siatka obezwładniająca
2.6. Kask zabezpieczający
2.7. Pałka służbowa
2.8. Wodne środki obezwładniające
2.9. Pies służbowy
2.10. Koń służbowy
2.11. Pociski niepenetracyjne
2.12. Chemiczne środki obezwładniające
2.13. Przedmioty do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej
2.14. Cela zabezpieczająca
2.15. Izba izolacyjna
2.16. Pokój izolacyjny
2.17. Kolczatka drogowa i inne
2.18. Pojazd służbowy
2.19. Środki do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód
2.20. Środki pirotechniczne
2.21. Zestawienie przyporządkowań
3. Podstawowe obliczenia
3.1. Sposób przyporządkowania
3.2. Działania a ś.p.b.
3.3. Przypadki a ś.p.b.
4. Relacje trzech kategorii ś.p.b.
4.1. Działania i przypadki
4.2. Wartości liczbowe
5. Podsumowanie rozdziału
6. Tabele
Tabela nr II/1. Sposób przyporządkowania ś.p.b. do działań
Tabela nr II/2. Liczby relacji — działania a ś.p.b.
Tabela nr II/3. Liczby relacji — przypadki a ś.p.b.
Tabela nr II/4. Liczby relacji — dozwolone działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr II/5. Liczby relacji — zakazy działań i przypadków a ś.p.b.
Tabela nr II/6. Podsumowanie przyporządkowań ś.p.b. do działań i przypadków

 

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-760-3