ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE W WALCE Z PRZECIWNIKAMI DEMOKRACJI W XXI WIEKU (ebook)

ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE W WALCE Z PRZECIWNIKAMI DEMOKRACJI W XXI WIEKU (ebook)

12,00 

Państwo wobec ekstremizmu i radykalizmu – ekstremizm i radykalizm wobec państwa
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Adam Hołub (ORCID 0000-0002-8865-6543)

Opis

Część III

II. ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNO-PRAWNE W WALCE
Z PRZECIWNIKAMI DEMOKRACJI W XXI WIEKU
Niemcy
Federacja Rosyjska — prawne kierunki walki z ekstremizmem
i terroryzmem