Rozwiązania ustawy o działaniach antyterrorystycznych a wnioski de lege ferenda ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej dotyczące specjalnego użycia broni (ebook)

Rozwiązania ustawy o działaniach antyterrorystycznych a wnioski de lege ferenda ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej dotyczące specjalnego użycia broni (ebook)

1,71 

Opis

Specjalne użycie broni. Stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań

Autorzy: Red.: Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Jarosław Stelmach