Specjalne użycie broni. Stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań (ebook)

37,00 

Symbol: 76-0642
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Red.: Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Jarosław Stelmach

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Liczba stron: 370

Oprawa: twarda

=============

Spis treści

Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Jarosław Stelmach

Wprowadzenie

Wojciech Wosek

Specjalne użycie broni – konieczność działań a prawa człowieka

Waldemar Zubrzycki

Specjalne użycie broni w środowisku regulacji międzynarodowych

Mariusz Olechnowicz

Specjalne użycie broni – „strzał ratunkowy” w krajach Unii Europejskiej

Jacek Dworzecki

Specjalne użycie broni przez funkcjonariuszy Korpusu Policji Republiki Słowackiej

Jarosław Karwel

Selektywne pozbawienie życia w działaniach kontrterrorystycznych sił bezpieczeństwa Państwa Izrael

Justyna Kurek

Regulacja specjalnego użycia broni w niemieckim systemie prawnym

Wojciech Olsztyn

Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące specjalnego użycia broni przez siły policyjne USA

Jadwiga Stawnicka

Juryslingwistyka na rzecz bezpieczeństwa. Zakaz, nakaz i dozwolenie w ustawie z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych

Paweł Lubiewski

Środki przymusu bezpośredniego a specjalne użycie broni

Mariusz Cichomski, Renata Leoniak

Rozwiązania ustawy o działaniach antyterrorystycznych a wnioski de lege ferenda ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej dotyczące specjalnego użycia broni

Bogumiła Pawlaczyk

Specjalne użycie broni w optyce dylematów i wniosków z wykorzystania broni

Michał Stępiński

Uwarunkowania prawno-organizacyjne procesu podejmowania decyzji o specjalnym użyciu broni podczas operacji policyjnej

Paweł Łabuz, Karol Falandys

Rozpoznanie operacyjne w działaniach kontrterrorystycznych w związku ze specjalnym użyciem broni

Kuba Jałoszyński

Specjalne użycie broni – narzędzie sił specjalnych w działaniach ratunkowych w sytuacjach zakładniczych i uprowadzeń. Dylematy ograniczeń jego wykorzystania

Waldemar Zubrzycki

Specjalne użycie broni – dominanta strzelca wyborowego w działaniach Policji

Jarosław Stelmach

Możliwości zastosowania przepisu o specjalnym użyciu broni przez żołnierzy podczas działań antyterrorystycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Marcin Lipka

Specjalne użycie broni w działaniach ochronnych Biura Ochrony Rządu

Jarosław Cymerski, Katarzyna Matysek

Konsekwencje selektywnego delegowania uprawnień w zakresie specjalnego użycia broni palnej

Karolina Karwowska

Specjalne użycie broni – emocje w debacie publicznej a merytoryczne opinie ekspertów

Kuba Jałoszyński, Michał Stępiński

Specjalne użycie broni – wnioski i rekomendacje

Bibliografia

Informacje o autorach