Sprawozdanie z udziału w siedemnastym międzynarodowym letnim seminarium muzealnictwa „Zwalczanie nielegalnego handlu dobrami kultury: pilne wyzwanie dla dziedzictwa”, Paryż (formuła hybrydowa), 25 sierpnia–3 września 2021 r. Report on participation in the 17th international summer seminar of museology on „Combating illicit trafficking in cultural property: an urgent challenge for heritage”, Paris (hybrid formula), 25 August-3 September 2021 (ebook)

4,30 

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji 4/2021 (ebook)

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: praca zbiorowa

Opis

Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej Policji

SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS

Aleksandra Nowak, Dorota Niewiarowska
Sprawozdanie z udziału w siedemnastym międzynarodowym letnim seminarium muzealnictwa „Zwalczanie
nielegalnego handlu dobrami kultury: pilne wyzwanie dla dziedzictwa”, Paryż (formuła hybrydowa),
25 sierpnia–3 września 2021 r.
Report on participation in the 17th international summer seminar of museology on „Combating illicit
trafficking in cultural property: an urgent challenge for heritage”, Paris (hybrid formula), 25 August-3
September 2021

Informacje dodatkowe

ISSN

1640-9280