Sprawozdanie ze szkolenia European Leadership – Future Leaders / The report about the CEPOL training activity European Leadership – Future Leaders (ebook)

Sprawozdanie ze szkolenia European Leadership – Future Leaders / The report about the CEPOL training activity European Leadership – Future Leaders (ebook)

2,99 

Opis

Streszczenie: Sprawozdanie dotyczy uczestnictwa przedstawiciela polskiej Policji w szkoleniu zorganizowanym przez European Police College w zakresie zarządzania instytucjami o charakterze policyjnym pt. European Police Leadership – Future Leaders. Szkolenie składało się łącznie z trzech modułów, z których dwa w formie stacjonarnej zostały zrealizowane na Police University College w Tampere. Program szkolenia obejmował treści dotyczące nowoczesnych form zarządzania w policji w kontekście paneuropejskim i wielokulturowym.

Słowa kluczowe: sprawozdanie, szkolenie policji, nowoczesne formy zarządzania, policja, kontekst wielokulturowy

Abstract: The publication describes participation of the representative of the polish Police in the special training organized by European Police College. The name of the training activity was European Police Leadership – Future Leaders. The course was divided for three parts, two of them were intramural modules performed in the University of the Finnish Police in Tampere. The program of training was focused on the contents including modern forms of management in law enforcement organization in the paneuropean and multicultural context.

Keywords: the report, police training, modern management, Police, multicultural perspective