Środki przymusu bezpośredniego. Tom I. Wspólna regulacja

Środki przymusu bezpośredniego. Tom I. Wspólna regulacja

85,25 

76-0905

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ireneusz Kobus

46 w magazynie

SKU: 76-0905 Kategoria:

Opis

 

Format: A4
Liczba stron: 238
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2021
Oprawa: miękka
e-ISBN 978-83-7462-760-3
ISBN: 978-83-7462-761-0

****************************************

ebook

 

Podstawowe skróty
Wstęp

 

Rozdział I. Zagadnienia ogólne
1. Wprowadzenie do rozdziału
2. Możliwości wykorzystania orzeczeń sądów i piśmiennictwa
2.1. Orzecznictwo
2.2. Piśmiennictwo
3. Pominięte treści u.ś.p.b.
3.1. Zakres zastosowania u.ś.p.b.
3.2. Zmiany u.ś.p.b.
4. Treści u.ś.p.b. uwzględnione pośrednio
4.1. Katalog ś.p.b.
4.2. Podstawowy podział ś.p.b.
4.3. Podstawowe działania i przypadki
4.4. Uprawnieni do użycia lub wykorzystania ś.p.b.
5. Treści u.ś.p.b. uwzględnione bezpośrednio
5.1. Szczególne przypadki użycia lub wykorzystania ś.p.b.
5.1.1. Użycie prewencyjne ś.p.b.
5.1.2. Wykorzystanie ś.p.b. wobec zwierzęcia
5.2. Decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
5.2.1. Regulacje u.ś.p.b.
5.2.2. Niezbędne obliczenia
5.2.3. Zestawienie zbiorcze
5.3. Podstawowe reguły postępowania
5.3.1. Regulacja u.ś.p.b.
5.3.2. Poszczególne reguły
5.3.3. Przesłanki i zachowania
6. Podsumowanie rozdziału
7. Tabele
Tabela nr I/1. Użycie prewencyjne i wykorzystanie ś.p.b. wobec zwierzęcia
Tabela nr I/2. SW — decydujący o użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
Tabela nr I/3. Policja — decydujący o użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
Tabela nr I/4. SG — decydujący o użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
Tabela nr I/5. ŻW i WOP — decydujący o użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
Tabela nr I/6. ABW, KS, SMA — decydujący o użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
Tabela nr I/7. CBA, SKW, SOP i BOR — decydujący o użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
Tabela nr I/8. Pozostali — decydujący o użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
Tabela nr I/9. Podsumowanie decyzji o użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
Tabela nr I/10. Reguły postępowania — art. 9 u.ś.p.b.
Tabela nr I/11. Podstawowe reguły postępowania
Tabela nr I/12. Zestawienie końcowe rozdziału I

 

Rozdział II. Podstawowe działania i zawarte w nich przypadki a ś.p.b.
2. Poszczególne przyporządkowania
2.1. Siła fi zyczna
2.2. Kajdanki
2.3. Kaft an bezpieczeństwa
2.4. Pas obezwładniający
2.5. Siatka obezwładniająca
2.6. Kask zabezpieczający
2.7. Pałka służbowa
2.8. Wodne środki obezwładniające
2.9. Pies służbowy
2.10. Koń służbowy
2.11. Pociski niepenetracyjne
2.12. Chemiczne środki obezwładniające
2.13. Przedmioty do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej
2.14. Cela zabezpieczająca
2.15. Izba izolacyjna
2.16. Pokój izolacyjny
2.17. Kolczatka drogowa i inne
2.18. Pojazd służbowy
2.19. Środki do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód
2.20. Środki pirotechniczne
2.21. Zestawienie przyporządkowań
3. Podstawowe obliczenia
3.1. Sposób przyporządkowania
3.2. Działania a ś.p.b.
3.3. Przypadki a ś.p.b.
4. Relacje trzech kategorii ś.p.b.
4.1. Działania i przypadki
4.2. Wartości liczbowe
5. Podsumowanie rozdziału
6. Tabele
Tabela nr II/1. Sposób przyporządkowania ś.p.b. do działań
Tabela nr II/2. Liczby relacji — działania a ś.p.b.
Tabela nr II/3. Liczby relacji — przypadki a ś.p.b.
Tabela nr II/4. Liczby relacji — dozwolone działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr II/5. Liczby relacji — zakazy działań i przypadków a ś.p.b.
Tabela nr II/6. Podsumowanie przyporządkowań ś.p.b. do działań i przypadków

 

Rozdział III. Szczegółowa regulacja stosowania ś.p.b.
1. Wprowadzenie do rozdziału
2. Elementy powiązane z poszczególnymi ś.p.b.
2.1. Siła fi zyczna
2.2. Kajdanki
2.3. Kaft an bezpieczeństwa i pas obezwładniający
2.4. Siatka obezwładniająca
2.5. Kask zabezpieczający
2.6. Pałka służbowa
2.7. Wodne środki obezwładniające
2.8. Pies służbowy
2.9. Koń służbowy
2.10. Pociski niepenetracyjne
2.11. Chemiczne środki obezwładniające
2.12. Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
2.13. Cela zabezpieczająca
2.14. Izba izolacyjna
2.15. Pokój izolacyjny
2.16. Kolczatka drogowa i inne
2.17. Pojazd służbowy
2.18. Środki do pokonywania zamknięć budowlanych i innych
2.19. Środki pirotechniczne
2.20. Zestawienie powiązań
4. Niezbędne obliczenia
5. Podsumowanie rozdziału
6. Tabele
Tabela nr III. Powiązania ś.p.b. z elementami regulującymi ich użycie lub wykorzystanie

 

Rozdział IV. Relacje w szczegółowej regulacji stosowania ś.p.b.
1. Wprowadzenie do rozdziału
2. Powiązania poszczególnych grup elementów z ś.p.b.
2.1. Przesłanki postaci
2.2. Cele ogólne inne niż dotyczące zwierzęcia
2.3. Cele ogólne dotyczące zwierzęcia
2.4. Cele sposobu
2.5. Przesłanki ogólne
2.6. Sposoby
2.7. Przesłanki sposobu
2.8. Nakazy
2.9. Zakazy
3. Elementy powiązane z ś.p.b., które mogą być użyte lub wykorzystane
3.1. Ustalenia wstępne
3.2. Kategorie ś.p.b.
3.3. Elementy o tej samej treści
4. Elementy występujące przy użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
4.1. Poszczególne grupy elementów
4.2. Zestawienia łączne
5. Podsumowanie rozdziału
6. Tabele
Tabela nr IV/1. Powiązania ś.p.b. z elementami o różnej i tej samej treści
Tabela nr IV/2. Powiązania trzech kategorii ś.p.b. z elementami o różnej i tej samej treści
Tabela nr IV/3. Elementy o tej samej treści powiązane z trzema kategoriami ś.p.b.
Tabela nr IV/4. Zestawienie elementów o różnej treści powiązanych z trzema kategoriami ś.p.b.
Tabela nr IV/5. Zestawienie powiązań elementów z trzema kategoriami ś.p.b.
Tabela nr IV/6. Podsumowanie elementów i ich powiązań z ś.p.b.

 

Rozdział V. Podstawowe warianty postępowania
1. Wprowadzenie
2. Postępowanie uprawnionego
2.1. Postępowanie przed użyciem lub wykorzystaniem ś.p.b.
2.2. Postępowanie po zastosowaniu ś.p.b.
2.2.1. Pomoc osobie poszkodowanej
2.2.1.1. Regulacja u.ś.p.b.
2.2.1.2. Zakres podstawowych czynności
2.2.1.3. Odstąpienie od udzielenia pierwszej pomocy
2.2.2. Inne czynności uprawnionego
2.2.2.1. Regulacja u.ś.p.b.
2.2.2.2. Zakres innych czynności
2.2.2.3. Odstąpienie od niektórych czynności
2.2.3. Zestawienie wariantów
3. Postępowanie przełożonego oraz osoby pełniącej służbę dyżurną
3.1. Regulacja u.ś.p.b.
3.1.1. Zakres czynności
3.1.2. Zestawienie wariantów
4. Postępowanie dyrektorów MOW, ZP i SdN oraz kierownika PID
5. Podsumowanie rozdziału
6. Tabele
Tabela nr V/1. Warianty postępowania uprawnionych
Tabela nr V/2. Warianty postępowanie przełożonego i dyżurnego — pięć kategorii
Tabela nr V/3. Warianty postępowania przełożonego i dyżurnego — cztery kategorie
Tabela nr V/4. Podsumowanie wariantów postępowania przełożonego i dyżurnego
Tabela nr V/5. Warianty postępowania kierownika PID oraz dyrektorów MOW, SdN, ZP
Tabela nr V/6. Podsumowanie wariantów postępowania

 

Rozdział VI. Pododdział zwarty
1. Wprowadzenie do rozdziału
2. Przesłanki warunkujące użycie lub wykorzystanie ś.p.b.
2.1. Dowódca
2.2. Uprawniony
2.3. Zestawienie przesłanek
3. Warianty postępowania
3.1. Postępowanie dowódcy
3.1.1. Postępowanie do zakończenia użycia lub wykorzystywania ś.p.b.
3.1.2. Postępowanie po użyciu lub wykorzystaniu ś.p.b.
3.1.3. Zestawienie wariantów dowódcy
3.2. Postępowanie przełożonego i osoby pełniącej służbę dyżurną
3.2.1. Regulacja u.ś.p.b.
3.2.2. Poszczególne warianty
3.2.3. Zestawienia wariantów przełożonego i osoby pełniącej służbę dyżurną
3.3. Zestawienie wszystkich wariantów
4. Podsumowanie rozdziału
5. Tabele
Tabela nr VI/1. Warunki przystąpienia do użycia lub wykorzystania ś.p.b.
Tabela nr VI/2. Zestawienie przesłanek warunkujących użycie lub wykorzystanie ś.p.b.
Tabela nr VI/3. Postępowanie dowódcy
Tabela nr VI/4. Postępowanie przełożonego i dyżurnego — zestawienie ogólne
Tabela nr VI/5. Postępowanie przełożonego i dyżurnego — zestawienie szczegółowe
Tabela nr VI/6. Zestawienie wariantów postępowania — pododdział zwarty
Tabela nr VI/7. Podsumowanie końcowe — pododdział zwarty

 

Rozdział VII. Dokumentowanie
1. Wprowadzenie do rozdziału
2. Dokumentacja i jej elementy
2.1. Zasady dokumentowania
2.2. Zawartość notatek
2.3. Koncepcja zachowania
3. Uprawnieni
3.1. ZP, SdN, MOW, PID
3.2. SW
3.3. OOM i „inni”
4. Dowódcy pododdziałów zwartych
4.1. Zagadnienia wspólne
4.2. Poszczególne formacje
4.3. Zestawienie wariantów dokumentowania
5. Podsumowanie rozdziału
7. Tabele
Tabela nr VII/1. Notatki — porównanie
Tabela nr VII/2. Dokumentowanie — uprawniony
Tabela nr VII/3. Dokumentowanie — dowódcy pododdziałów zwartych
Tabela nr VII/4. Dokumentowanie — zestawienie końcowe

 

Zakończenie
Tabela nr VIII/1. Zestawienie końcowe tomu I — liczby
Tabela nr VIII/2. Zestawienie końcowe tomu I — wykres
Bibliografia
Piśmiennictwo
Akty prawne
Orzeczenia sądów
Wykaz tabel

Informacje dodatkowe

Waga 0.70 kg
ISBN

978-83-7462-761-0