Środki przymusu bezpośredniego. Tom II. Poszczególne formacje (ebook)

88,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ireneusz Kobus

Opis

 

Format: A4
Liczba stron: 380
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2022
e-ISBN 978-83-7462-763-4
ISBN: 978-83-7462-762-7

****************************************

 

Podstawowe skróty
Wstęp

 

Rozdział I. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
1. Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
2. Ustawa Prawo lotnicze
3. Podsumowanie
4. Tabele
Tabela nr I/1. ABW — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr I/2. ABW — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr I/3. ABW — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr I/4. ABW — u.p.l. — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr I/5. ABW — u.p.l. — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr I/6. ABW — u.p.l. — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr I/7. ABW — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr I/8. ABW — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział II. Agencja wywiadu
1. Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
2. Ustawa Prawo lotnicze
3. Podsumowanie
4. Tabele
Tabela nr II/1. AW — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr II/2. AW — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr II/3. AW — u.p.l. — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr II/4. AW — u.p.l. — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr II/5. AW — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr II/6. AW — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział III. Biuro Ochrony Rządu
1. Ustawa o Biurze Ochrony Rządu
2. Ustawa Prawo lotnicze
3. Podsumowanie
4. Tabele
Tabela nr III/1. BOR — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr III/2. BOR — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr III/3. BOR — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr III/4. BOR — u.p.l. — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr III/5. BOR — u.p.l. — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr III/6. BOR — u.p.l. — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr III/7. BOR — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr III/8. BOR — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział IV. Służba Ochrony Państwa
1. Ustawa o Służbie Ochrony Państwa
2. Ustawa Prawo lotnicze
3. Podsumowanie
4. Tabele
Tabela nr IV/1. SOP — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr IV/2. SOP — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr IV/3. SOP — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr IV/4. SOP — u.p.l. — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr IV/5. SOP — u.p.l. — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr IV/6. SOP — u.p.l. — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr IV/7. SOP — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr IV/8. SOP — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział V. Służba Celno-Skarbowa
1. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej
2. Ustawa Prawo lotnicze
3. Podsumowanie
4. Tabele
Tabela nr V/1. SCS — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr V/2. SCS — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr V/3. SCS — u.p.l. — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr V/4. SCS — u.p.l. — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr V/5. SCS — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr V/6. SCS — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział VI. Służba Celna
1. Ustawa o Służbie Celnej
2. Ustawa Prawo lotnicze
3. Podsumowanie
4. Tabele
Tabela nr VI/1. SC — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr VI/2. SC — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr VI/3. SC — u.p.l. — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr VI/4. SC — u.p.l. — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr VI/5. SC — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr VI/6. SC — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział VII. Centralne Biuro Antykorupcyjne
1. Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
2. Ustawa Prawo lotnicze
3. Podsumowanie
4. Tabele
Tabela nr VII/1. CBA — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr VII/2. CBA — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr VII/3. CBA — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr VII/4. CBA — u.p.l. — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr VII/5. CBA — u.p.l. — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr VII/6. CBA — u.p.l. — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr VII/7. CBA — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr VII/8. CBA — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział VIII. Kontrola skarbowa
1. Ustawa o kontroli skarbowej
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr VIII/1. KS — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr VIII/2. KS — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr VIII/3. KS — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr VIII/4. KS — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr VIII/5. KS — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział IX. Państwowa Straż Łowiecka
1. Ustawa Prawo łowieckie
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr IX/1. PSŁ — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr IX/2. PSŁ — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr IX/3. PSŁ — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr IX/4. PSŁ — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział X. Państwowa Straż Rybacka
1. Ustawa o rybactwie śródlądowym
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr X/1. PSR — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr X/2. PSR — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr X/3. PSR — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr X/4. PSR — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XI. Policja
1. Ustawa o Policji
1.1. Podstawowa regulacja — art. 16
1.2. Policyjna Izba Dziecka — art. 16a
2. Ustawa z o Służbie Ochrony Państwa
3. Ustawa Prawo lotnicze
4. Podsumowanie
5.Tabele
Tabela nr XI/1. Policja — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XI/2. Policja — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XI/3. Policja — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XI/4. Policja — PID — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XI/5. Policja — PID — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XI/6. Policja — PID — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XI/7. Policja — pomoc SOP — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XI/8. Policja — u.p.l. — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XI/9. Policja — u.p.l. — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XI/10. Policja — u.p.l. — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XI/11. Policja — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XI/12. Policja — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XII. Służba Kontrwywiadu Wojskowego
1. Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
2. Ustawa Prawo lotnicze
3. Podsumowanie
4. Tabele
Tabela nr XII/1. SKW — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XII/2. SKW — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XII/3. SKW — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XII/4. SKW — u.p.l. — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XII/5. SKW — u.p.l. — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XII/6. SKW — u.p.l. — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XII/7. SKW — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XII/8. SKW — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XIII. Służba Więzienna
1. Ustawa z o Służbie Więziennej
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr XIII/1. SW — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XIII/2. SW — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XIII/3. SW — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XIII/4. SW — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XIII/5. SW — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XIV. Służba Wywiadu Wojskowego
1. Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
2. Ustawa Prawo lotnicze
3. Podsumowanie
4. Tabele
Tabela nr XIV/1. SWW — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XIV/2. SWW — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XIV/3. SWW — u.p.l. — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XIV/4. SWW — u.p.l. — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XIV/5. SWW — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XIV/6. SWW — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XV. Straże miejskie i gminne
1. Ustawa o strażach gminnych
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr XV/1. SMG — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XV/2. SMG — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XV/3. SMG — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XV/4. SMG — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XVI. Straż Graniczna
1. Ustawa o Straży Granicznej
2. Ustawa o Policji
3. Ustawa o Służbie Ochrony Państwa
4. Ustawa Prawo lotnicze
5. Podsumowanie
6. Tabele
Tabela nr XVI/1. SG — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XVI/2. SG — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XVI/3. SG — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XVI/4. SG — pomoc Policji — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XVI/5. SG — pomoc Policji — decydujący z SG o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XVI/6. SG — pomoc Policji — decydujący z Policji o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XVI/7. SG — pomoc Policji — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XVI/8. SG — pomoc SOP — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XVI/9. SG — u.p.l. — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XVI/10. SG — u.p.l. — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XVI/11. SG — u.p.l. — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XVI/12. SG — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XVI/13. SG — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XVII. Straż Leśna
1. Ustawa o lasach
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr XVII/1. SL — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XVII/2. SL — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XVII/3. SL — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XVII/4. SL — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XVIII. Straż Marszałkowska
1. Ustawa o Biurze Ochrony Rządu i ustawa o Służbie Ochrony Państwa
2. Ustawa o Straży Marszałkowskiej
3. Podsumowanie
4. Tabele
Tabela nr XVIII/1. SMA — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b. do 20 maja 2018 r.
Tabela nr XVIII/2. SMA — decydujący o zastosowaniu ś.p.b. do 20 maja 2018 r.
Tabela nr XVIII/3. SMA — elementy i ich powiązania z ś.p.b. do 20 maja 2018 r.
Tabela nr XVIII/4. SMA — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b. od 20 maja 2018 r.
Tabela nr XVIII/5. SMA — decydujący o zastosowaniu ś.p.b. od 20 maja 2018 r.
Tabela nr XVIII/6. SMA — elementy i ich powiązania z ś.p.b. od 20 maja 2018 r.
Tabela nr XVIII/7. SMA — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XVIII/8. SMA — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XIX. Straż Ochrony Kolei
1. Ustawa o transporcie kolejowym
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr XIX/1. SOK — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XIX/2. SOK — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XIX/3. SOK — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XIX/4. SOK — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XX. Straż Parku
1. Ustawa o ochronie przyrody
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr XX/1. SP — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XX/2. SP — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XX/3. SP — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XX/4. SP — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XXI. Żandarmeria Wojskowa
1. Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
2. Ustawa o Policji
3. Ustawa o Służbie Ochrony Państwa
4. Ustawa Prawo lotnicze
5. Podsumowanie
6. Tabele
Tabela nr XXI/1. ŻW — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XXI/2. ŻW — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XXI/3. ŻW — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XXI/4. ŻW — pomoc SOP — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XXI/5. ŻW — u.p.l. — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XXI/6. ŻW — u.p.l. — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XXI/7. ŻW — u.p.l. — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XXI/8. ŻW — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XXI/9. ŻW — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XXII. Wojskowe organy porządkowe
1. Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr XXII/1. WOP — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XXII/2. WOP — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XXII/3. WOP — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XXII/4. WOP — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XXII/5. WOP — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XXIII. Ochrona osób i mienia
1. Ustawa z o ochronie osób i mienia
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr XXIII/1. OOM — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XXIII/2. OOM — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XXIII/3. OOM — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XXIII/4. OOM — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XXIV. Inspekcja Transportu Drogowego
1. Ustawa o transporcie drogowym
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr XXIV/1. ITD — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XXIV/2. ITD — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XXIV/3. ITD — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XXIV/4. ITD — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XXV. Służba porządkowa
1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr XXV/1. SPO — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XXV/2. SPO — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XXV/3. SPO — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XXV/4. SPO — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XXVI. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy
1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr XXVI/1. MOW — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XXVI/2. MOW — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XXVI/3. MOW — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XXVI/4. MOW — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XXVI/5. MOW — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XXVII. Zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich
1. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr XXVII/1. ZP, SdN — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XXVII/2. ZP, SdN — decydujący o zastosowaniu ś.p.b.
Tabela nr XXVII/3. ZP, SdN — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XXVII/4. ZP, SdN — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XXVII/5. ZP, SdN — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XXVIII. Siły Zbrojne
1. Ustawa o Policji
2. Ustawa o stanie wyjątkowym
3. Podsumowanie
4. Tabele
Tabela nr XXVIII/1. SZ — warianty postępowania — wykorzystanie uprawnień ŻW
Tabela nr XXVIII/2. SZ — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XXVIII/3. SZ — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XXIX. Osoby zmobilizowane
1. Ustawa o Policji
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr XXIX/1. OZ — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XXIX/2. OZ — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XXX. Strażnicy łowieccy
1. Ustawa Prawo łowieckie
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr XXX/1. SŁ — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XXX/2. SŁ — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XXX/3. SŁ — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XXX/4. SŁ — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XXXI. Funkcjonariusze Unii Europejskiej
1. Ustawa o cudzoziemcach
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr XXXI/1. FUE — podstawowe przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XXXI/2. FUE — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XXXI/3. FUE — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XXXI/4. FUE — zestawienie końcowe — wykres

 

Rozdział XXXII. Biuro Nadzoru Wewnętrznego
1. Ustawa o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
2. Podsumowanie
3. Tabele
Tabela nr XXXII/1. BNW — podstawowe działania i przypadki a ś.p.b.
Tabela nr XXXII/2. BNW — elementy i ich powiązania z ś.p.b.
Tabela nr XXXII/3. BNW — ostateczne wartości liczbowe
Tabela nr XXXII/4. BNW — zestawienie końcowe — wykres

 

Zakończenie
Tabela nr XXXIII/1. Zestawienie końcowe tomu II — liczby
Tabela nr XXXIII/2. Zestawienie końcowe tomu II — wykres
Tabela nr XXXIII/3. Zestawienie końcowe tomu II — porównania ogólne
Tabela nr XXXIII/4. Zestawienie końcowe tomu II — porównania szczegółowe

 

Bibliografia
Piśmiennictwo
Akty prawne
Wykaz tabel

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-763-4