Status pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2014 r. (VKK 370/13) (ebook)

Status pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2014 r. (VKK 370/13) (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. Waga kwestii ochrony zwierząt przed niehumanitarnym traktowaniem przez człowieka obecnie jest coraz bardziej dostrzegana. Zmiany w tym zakresie zauważalne są w kontekście pozytywnych inicjatyw legislacyjnych, w szczególności z perspektywy ustawy o ochronie zwierząt. Organizacje pozarządowe także biorą aktywny udział w kształtowaniu świadomości w tej materii. Włączając się w tok aktualnych rozważań, artykuł skupia się na jakże istotnej kwestii sytuacji prawnej pokrzywdzonych w sprawach znęcania się nad zwierzętami. Autorka nie tylko poddaje analizie rozwiązania prawne statuujące pozycję pokrzywdzonego w tych szczególnych sprawach, lecz także zajmuje się kwestią praktycznego ich funkcjonowania (w szczególności w świetle wyroku Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2014 r.). Ponadto omawianymi problemami są także kwestia kumulacji ról procesowych w procesie karnym oraz sytuacji prawnej organizacji pozarządowych w sprawach dotyczących znęcania się nad zwierzętami. Finalnie w artykule przedstawiono propozycje zmian legislacyjnych, które wydają się – w ocenie autorki – niezbędne.

Słowa kluczowe: pokrzywdzony, zwierzę, ochrona, przestępstwo, okrucieństwo