System zarządzania bezpieczeństwem finansów publicznych w Policji. Przegląd elementów systemu stojących na straży bezpieczeństwa finansów publicznych w Policji (ebook)

63,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ferdynand Skiba

Opis

Liczba stron: 232

Miejsce i rok wydania: Szczytno 2022

e-ISBN 978-83-7462-801-3

=============

 

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ 1
Policja jako podmiot finansów publicznych w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego — determinanty, warunki i zakres działania
1.1. Rola i miejsce finansów publicznych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
1.2. Policja jako budżetowa instytucja aparatu władzy publicznej — jej struktura i zakres działania
1.3. Model finansowania działalności Policji — struktura i zadania komórek prowadzących gospodarkę finansową
1.4. Główne zadania Policji (także w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa finansów publicznych) oraz kierunki wydatkowania środków publicznych
1.5. Budżet Policji — struktura i kluczowe sfery generowania kosztów w działalności Policji

ROZDZIAŁ 2
Formy racjonalizacji zarządzania bezpieczeństwem finansów publicznych w Policji
2.1. Udział zarządzania i planowania strategicznego w ochronie finansów publicznych
2.2. Wykorzystanie planowania rzeczowo-finansowego w jednostkach Policji w kwestii bezpieczeństwa finansów publicznych
2.3. System zamówień publicznych w Policji w aspekcie ochrony finansów publicznych
2.4. Gwarancje stojące na straży bezpieczeństwa zasobów Skarbu Państwa będących w dyspozycji Policji

ROZDZIAŁ 3
Główne procesy kontrolingu i audytu w jednostkach Policji w sferze bezpieczeństwa finansów publicznych
3.1. Funkcje kontroli zarządczej w Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa finansów publicznych
3.2. Zakres i standardy kontroli zarządczej w jednostkach Policji
3.3. Wytyczne do samooceny kontroli zarządczej w jednostkach Policji
3.4. Obszary i formy audytu w jednostkach budżetowych i w Policji
3.5. Dyscyplina finansów publicznych i przyjęty system nadzoru nad gospodarowaniem środkami publicznymi w jednostkach organizacyjnych Policji

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-801-3