Systemowa luka zaangażowania pracowników w działanie krajowych instytucji administracyjnych w aspekcie społecznych oczekiwań jako wyraz jakości zarządzania kadrami (ebook)

Systemowa luka zaangażowania pracowników w działanie krajowych instytucji administracyjnych w aspekcie społecznych oczekiwań jako wyraz jakości zarządzania kadrami (ebook)

6,00