Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Wybór aktów normatywnych, t. 3. Wyd. II (ebook)

49,50 

Symbol: 76-0666-1
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
wybór i redakcja Marek Fałdowski, Dorota Mocarska, Magdalena Zubańska

SKU: 76-0666-3 Kategorie: ,

Opis

Opis produktu:

Liczba stron: 728

Format: B5

Oprawa: miękka

===============

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Historia, tradycja i etos służby policyjnej

Rozdział 2. Elementy psychologii w zarządzaniu oraz wybrane aspekty komunikacji społecznej

Rozdział 3. Organizacja i zarządzanie

Rozdział 4. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego

Rozdział 5. Wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego

Rozdział 6. Postępowanie w sprawach o wykroczenia

Rozdział 7. Wybrane zagadnienia z prawa karnego procesowego

Rozdział 8. Wybrane elementy kryminologii i profilaktyki społecznej

Rozdział 9. Pragmatyka służbowa

Rozdział 10. Organizacja i funkcjonowanie służby prewencyjnej

Rozdział 11. Taktyka służby ruchu drogowego

Rozdział 12. Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja operacji policyjnych

Rozdział 13. Wybrane zagadnienia techniki kryminalistycznej

Rozdział 14. Taktyka działań operacyjno-rozpoznawczych

Rozdział 15. Taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej

Rozdział 16. Wybrane zagadnienia taktyki zwalczania przestępczości gospodarczej

Rozdział 17. Analiza kryminalna

Rozdział 18. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

Rozdział 19. Zagrożenia ze strony współczesnego terroryzmu

Rozdział 20. Cyberprzestępczość

Rozdział 21. Doskonalenie udzielania pierwszej pomocy

Rozdział 22. Doskonalenie zawodowe policjantów z zakresu szkolenia strzeleckiego

Rozdział 23. Międzynarodowa współpraca Policji i wybrane elektroniczne systemy wspomagające realizację zadań Policji

Rozdział 24. Wybrane zagadnienia technik interwencji

Rozdział 25. Promocja zdrowia

===============

Istnieje możliwość zakupu publikacji „Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Tom 3 ,,Wybór aktów normatywnych” w punkcie sprzedaży WSPol w Szczytnie (budynek stołówki, parter) w cenie 40 zł przez następujące osoby:

* słuchacze szkoleń i kursów realizowanych w WSPol (z wyłączeniem organizowanych komercyjnie),

* funkcjonariusze i pracownicy służb podległych MSWiA skierowani na studia w WSPol (w tym również studia podyplomowe),

* funkcjonariusze służb podległych MSWiA,

* studenci odbywający studia w WSPol w systemie stacjonarnym,

* funkcjonariusze pełniący służbę w WSPol,

* pracownicy cywilni zatrudnieni w WSPol (stosunek pracy) na stanowisku nauczyciela akademickiego, a także kadra kierownicza.