Udział w postępowaniu karnym organizacji społecznych działających na rzecz ochrony zwierząt (ebook)

Udział w postępowaniu karnym organizacji społecznych działających na rzecz ochrony zwierząt (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. Przedmiotem artykułu jest problematyka udziału organizacji społecznej w procesie karnym o naruszenie praw zwierząt. Wskazano status procesowy i zakres kompetencji organizacji społecznej wynikający z regulacji zarówno art. 90 kodeksu postępowania karnego, jak i art. 39 ustawy o ochronie zwierząt. Podkreślono także kompetencje organizacji społecznych w zakresie współdziałania z właściwymi instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie.

Słowa kluczowe: organizacja społeczna, postępowanie karne, ochrona zwierząt