Uprawnienia funkcjonariuszy ABW, Policji i Straży Granicznej w zakresie czynności wykonywanych w stosunku do cudzoziemców| nadane ustawą z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (ebook)

Uprawnienia funkcjonariuszy ABW, Policji i Straży Granicznej w zakresie czynności wykonywanych w stosunku do cudzoziemców| nadane ustawą z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (ebook)

3,41