Urszula Grzegorczyk, Postępowanie dyscyplinarne w Policji – wybór publikacji z lat 2012-2018 znajdujących się w zbiorach Biblioteki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / DISCIPLINARY PROCEEDINGS IN THE POLICE – SELECTION OF PUBLICATIONS FROM 2012-2018 IN THE COLLECTIONS OF THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO (ebook)