Ustawowe znamiona i karalność przestępstwa poplecznictwa (ebook)

Ustawowe znamiona i karalność przestępstwa poplecznictwa (ebook)

13,00 

Przestępstwo poplecznictwa. Perspektywa normatywna i kryminologiczna
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ireneusz Bembas (ORCID 0000-0001-7624-2215)

Opis

Przestępstwo poplecznictwa. Perspektywa normatywna i kryminologiczna

 

Rozdział 2
Ustawowe znamiona i karalność przestępstwa poplecznictwa
2.1. Przedmiot ochrony przestępstwa poplecznictwa
2.2. Strona przedmiotowa przestępstwa poplecznictwa
2.2.1. Pomoc sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej
2.2.2. Pojęcie postępowania karnego z perspektywy przestępstwa poplecznictwa
2.2.3. Utrudnianie i udaremnianie postępowania karnego
2.2.4. Charakter pomocy popleczniczej
2.2.5. Czas popełnienia przestępstwa poplecznictwa
2.2.6. Miejsce przestępstwa poplecznictwa
2.3. Podmiot przestępstwa poplecznictwa
2.4. Strona podmiotowa przestępstwa poplecznictwa
2.5. Karalność przestępstwa poplecznictwa
2.5.1. Ustawowy wymiar kary za poplecznictwo
2.5.2. Wyłączenie karalności przewidziane w przepisien penalizującym poplecznictwo
2.5.3. Nadzwyczajne złagodzenie kary i odstąpienie
od jej wykonania przewidziane w przepisie penalizującym poplecznictwo