Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące specjalnego użycia broni przez siły policyjne USA (ebook)

Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące specjalnego użycia broni przez siły policyjne USA (ebook)

1,71 

Opis

Specjalne użycie broni. Stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań
Autorzy: Red.: Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Jarosław Stelmach