Uwarunkowania prawno-organizacyjne procesu podejmowania decyzji o specjalnym użyciu broni podczas operacji policyjnej (ebook)

1,71 

Opis

Specjalne użycie broni. Stan obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań

Autorzy: Red.: Kuba Jałoszyński, Waldemar Zubrzycki, Jarosław Stelmach