Wpływ migracji transnarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne Niemiec na przykładzie migracji ukraińskich (ebook)

3,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
pod redakcją Tomasza Łachacza

Opis

INTERAKCJE POLSKO-NIEMIECKIE W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA