Współpraca Polski z Europolem w zakresie zwalczania cyberprzestępczości (ebook)

1,71 

Opis

Opis produktu:

STRESZCZENIE: W rozdziale opisano główne sposoby i obszary współpracy polskiej Policji z Europolem w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Opisano główne mechanizmy wymiany informacji oraz możliwości ich pozyskania.

SŁOWA KLUCZOWE: cyberprzestępczość, Europol, SIENA, EIS, EBDS, EPE, AWF, EPE.